Niepokalane Poczęcie – El Greco

Niepokalane Poczęcie   El Greco

Styl artystyczny późnego El Greco jest wyjątkowy i dynamiczny. Charakteryzuje się wyraźnym ruchem od naturalizmu do penetracji mistycznej. Wysiłki artysty zmierzające do wydłużenia i zniekształcenia postaci ludzkich wzrosły, podczas gdy wymiary samych płócien uległy zmianie – wzrosły one i „skurczyły się”. Kolory El Greco stały się zimniejsze, a światło jest jeszcze bardziej dramatyczne.

Coraz częściej oświetlenie obrazów El Greco wyglądało nieziemsko.

Sposób pisania został uwolniony od ustalonych reguł, dominowała w nim ekspresja. Najlepszym przykładem tych zmian jest obraz Niepokalane poczęcie, namalowany w latach 1607-13 dla kościoła San Vicente w Toledo. W swojej książce poświęconej twórczości artysty Philip Trautman napisał, że ten obraz jest „być może najbardziej ekstatyczny w całej historii malarstwa”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)