Dzieci z Barankiem – Bartolomeo Esteban Murillo

Dzieci z Barankiem   Bartolomeo Esteban Murillo

Scena rodzajowa – gra dwóch chłopców. Jedynie owca i krzyż w rękach jednego z nich sugeruje, że to Dzieciątko Chrystus daje dziecku picie św. Janowi Chrzcicielowi.

Szczególny sposób pokazywania scen biblijnych przez Murillo był bardzo popularny wśród jego współczesnych. Artysta zdawał się mówić: “Patrzcie! To są prawdziwi ludzie, którzy kiedyś żyli w tym świecie”.