Madonna i dziecko – Bartholomew-Esteban Murillo

Madonna i dziecko   Bartholomew Esteban Murillo

Temat miłosierdzia, załamany przez tematy religijne, był aktywnie rozpowszechniany w dziele Murillo. Tutaj warunki rozkazów, pochodzące z zakonów klasztornych, bractw charytatywnych, wpłynęły na osobiste motywy samego artysty, który zbliżył się do Bractwa Miłosierdzia, założonego przez księdza Miguela de Manyara, mistyka i teologa.

Murillo został członkiem bractwa, namalował serię obrazów dla Szpitala Miłosierdzia w Sewilli w latach 1674-1680. Ostatecznie idea Miłosierdzia, wracając do Ewangelii, zrodziła się z surowej rzeczywistości. Najcięższy kryzys, który ogarnął państwo hiszpańskie w drugiej połowie XVII wieku, dotarł również do wesołej Sewilli.

Wszystko to pośrednio dotknęło dzieła Murillo. Świat jego obrazów pozostał jasny i harmonijny, zdominowany przez ideał piękna, ucieleśniony w obrazie Madonny, boskiego Dzieciątka, szczęścia macierzyństwa.

Te aspekty sztuki Murillo były podziwiane przez kolejne pokolenia. Glory Murillo przyniosło wiele obrazów Madonny i Dziecka, w których, pomimo wszystkich różnic, uosabia typ kobiecego piękna południowego, które jest rozpowszechnione w Andaluzji.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)