Mojżesz przed płonącym krzakiem – Domenico Fety

Mojżesz przed płonącym krzakiem   Domenico Fety

Wypasając bydło na górze Horeb, Mojżesz z „płonącego krzewu” otrzymał wezwanie Boga do wyzwolenia swego ludu i wrócił na brzeg Nilu, gdy brat Aaron zwrócił się do faraona o wyzwolenie dzieci Izraela z Egiptu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)