Mojżesz (rzeźba) – Michelangelo Buonarroti

Mojżesz (rzeźba)   Michelangelo Buonarroti

Rzeźba Michelangelo Buonarroti „Mojżesz”. Wysokość rzeźby wynosi 235 cm, marmur. W spektaklu kilka lat po uwięzieniu Luwru „Mojżesza” Michał Anioł wraca do obrazu człowieka o niezniszczalnej mocy.

W rozgniewanym proroku, który widząc odstępstwo swego ludu od prawa, jest gotowy złamać tabele przymierza, rzeźbiarz stworzył potężny obraz przywódcy narodowego, człowieka o solidnym charakterze i wulkanicznej sile namiętności.

Porównanie „Mojżesza” z najbliższym duchem „Dawidem” daje możliwość uchwycenia cech sztuki Michała Anioła na nowym etapie jego twórczej ewolucji. Młodzieńcza odwaga „Dawid” wyrażała bezgraniczne zaufanie człowieka do umiejętności pokonywania wszelkich przeszkód. Energia, aktywna skuteczność wyrażona była w nim tak organicznie, że gigantyczna skala samego posągu nie wydawała się przesadzona.

Obraz „Mojżesza”, przeciwnie, wskazuje, że wola człowieka napotyka przeszkody, przez które pokonanie napięcia wszystkich jego sił jest konieczne. Michelangelo terribilita osiąga tutaj skrajną ostrość: zwiększone wolicjonalne napięcie obrazu wyraża się nie tylko w niesamowicie groźnym spojrzeniu Mojżesza, ale także w hiperbolizowanej sile jego ciała, w napięciu mięśni; odczuwany jest w każdym szczególe – od ostro zmiętych fałd odzieży po gwałtownie wijące się pasma wielkiej brody proroka.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)