Mojżesz, ochrona córek Jethro – Fiorentino Rosso

Mojżesz, ochrona córek Jethro   Fiorentino Rosso

…. Faraon dowiedział się o tej sprawie i chciał zabić Mojżesza; Ale Mojżesz uciekł od faraona i pozostał w ziemi Midian, i usiadł przy studni.

Kapłan Midian miał siedem córek. Przyszli, czerpali wodę i napełnili koryto, aby podlać owce swego ojca. A pasterze przyszli i odepchnęli ich.

Tedy wstawszy Mojżesz, bronił ich, i napoił owce ich.