Modlitwa rodzinna – Jan Steen

Modlitwa rodzinna   Jan Steen

“Modlitwa rodzinna”. W tej pracy Stan przedstawił zupełnie inną rodzinę niż w Kawardac. Przed nami ciężko pracujący ojciec, godna matka rodziny, zadbane dzieci.

Skromny pokój ilustruje stare holenderskie przysłowie: “Czystość jest prawie równa pobożności”. Na ścianie wisi wiklinowe łóżeczko, które mówi nam, że Bóg pobłogosławił rodzinę dziećmi, a wkrótce, być może, nie zjawi się pięć osób, ale sześć. Jedynym, który denerwuje nastrój modlitwy, jest chichoczący chłopiec.