Modlitwa kielicha – Andrea Mantegna

Modlitwa kielicha   Andrea Mantegna

Jedną z charakterystycznych cech Mantegny jest Praying for the Bowl. Tradycyjna opowieść biblijna – pojawienie się pięciu aniołów Chrystusowi – jest tu przekazywana w specjalny, obrazowy sposób, ściśle i drobiazgowo odnoszący się do szczegółów. Na pierwszym planie płótna trzej apostołowie śpią spokojnie, podczas gdy Juda prowadzi żołnierzy wysłanych przez Sanhedryn do Zbawiciela.

Tłem dla całej akcji jest miasto stworzone przez wyobraźnię artysty. Krajobraz obszaru wydaje się nierealny, ale jest również transmitowany z dużą dokładnością.

W kościele w Padwie, który znajdował się w pobliżu kaplicy, namalowany przez Giotta, Mantegna wykonał cykl fresków oparty na legendzie św. Jakuba. Podczas II wojny światowej kościół bardzo ucierpiał w wyniku bombardowań, a freski Mantegny zostały znacznie uszkodzone.

To była wielka strata dla sztuki, ponieważ freski były niewątpliwie jednym z największych dzieł malarstwa światowego.

Na jednym z fresków, który zachował się obecnie tylko w reprodukcjach i kopiach, św. Jakub został przedstawiony, prowadzony konwojem do miejsca egzekucji. Przedstawiając sceny mitologiczne, Mantegna zawsze starała się przekazać to wydarzenie tak, jakby to się naprawdę wydarzyło, co odróżnia jego styl od metod artystycznych takich artystów jak Donatello czy Giotto.

Aby pokazać epizod na jego płótnie, Mantegna nie tylko obserwował rozwój wydarzeń, ale także próbował wyobrazić sobie, jak ludzie zachowują się w podobnej sytuacji.

Święty Jakub, według legendy, żył w czasach cesarzy rzymskich, dlatego artysta odtworzył w swojej twórczości środowisko charakterystyczne dla tej epoki. Szkice, które Mantegna wykonał ze starożytnych oryginałów, pomogły mu przekazać te czasy z dokładnością. Tak więc brama, przez którą konwój prowadzi św.

Jakuba, jest przedstawiona jako rzymski łuk triumfalny, a żołnierz artysty ubrał rzymskich legionistów w zbroję.

Duch rzymskiej monumentalności przekazuje nie tylko kostiumy i ornamenty architektoniczne, ale także kompozycję fresków. Mantegna wydaje się ją kierować; ma nadzieję na dalsze wyjaśnienie przebiegu i znaczenia przedstawionego momentu. Dlatego fabułę obrazu można zrozumieć bez trudu: ciemna procesja nagle się zatrzymała; Powodem opóźnienia był młody żołnierz, który pokutując rzucił się do stóp Jakuba i poprosił o jego błogosławieństwo. Święty, odrywając się od swoich ponurych myśli, czyni na nim znak krzyża.

Dramat chwili podkreśla zachowanie dwóch innych żołnierzy: jeden z nich patrzy na tę scenę z obojętnością, drugi podniósł rękę w ekspresyjnym geście współczucia. Grupa głównych bohaterów jest otoczona łukiem, a także oddziela ich od tłumu gapiów, uciskanych strażników.

Mantegna był zróżnicowanym mistrzem. Jego praca była bardzo owocna. Liczne freski zdobiące ściany kaplic w Padwie i Mantui, miedziane druki wykonane według opracowanej przez niego techniki, grisailles – wszystko to znacznie wzbogaciło renesansowy skarbiec i wprowadziło nową technikę do nowoczesnej Mantegny, wywierając znaczący wpływ na twórczość artystów wczesnego renesansu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)