Przerwane zaręczyny – Adrian Markovich Volkov

Przerwane zaręczyny   Adrian Markovich Volkov

Fabuła tego obrazu jest wspólna: w chwili zaręczyn młodego mężczyzny, który chce poprawić swoją sytuację finansową poprzez poślubienie córki kupca, u drzwi pojawia się młoda kobieta, która kiedyś uwiodła i porzuciła tego młodego mężczyznę z dzieckiem w ramionach.

Zauważ, że zdjęcie A. Wołkowa, potępiające niemoralność jednej osoby, zostało dość chłodno przyjęte przez Radę Akademii, chociaż znalazło ciepłą odpowiedź w szerokich kręgach rosyjskiego społeczeństwa. Niemniej jednak, dla obrazu “Przerwane zaręczyny” z 1860 r., Wołkow otrzymał Złoty Medal, choć w nominacji “wyróżnił się wyrazem”.