Madonna z Aniołami – Cimabue

Madonna z Aniołami   Cimabue

Prace florenckiego mistrza Cimabue, którego twórczość związana jest z erą prorenesansu, są nieliczne. Pracował we Florencji, Pizie, Rzymie, Asyżu. J. Vasari poinformował, że Cimabue był popularny i miał wielu studentów, wśród których był Giotto.

Dante wspomniał o Cimabue w Boskiej komedii jako mistrza, którego przewyższał tylko Giotto.

Rozwój twórczości artysty wiąże się z tradycjami malarstwa bizantyjskiego i tak zwanym „stylem greckim” w sztuce włoskiej XIII wieku. Pod wpływem nowych pomysłów, skierowanych do żywego poczucia religijności, artysta odszedł od suchych form „greckich manier”. W jego obrazach nie ma konwencji, są one wyposażone w klasyczne piękno, mają wielką plastyczność.

Linie artysty są gładkie i miękkie, starannie modeluje formę, łączy powściągliwą „zmysłowość” ze wzgórzem. Inne słynne dzieła: „Ukrzyżowanie”. Ok 1274. Muzeum Miejsca Croce, Florencja; „Madonna na tronie”. Ok 1279-1280.

Galeria Uffizi, Florencja; obrazy z epizodami z życia Maryi, apostoła Piotra i Apokalipsy. Ok 1279-1280. Bazylika w górnym kościele San Francesco, Asyż.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)