Chrystus ukazujący się z aniołami – Sebastiano Ricci

Chrystus ukazujący się z aniołami   Sebastiano Ricci

Obraz włoskiego malarza Sebastiana Ricciego „Pojawienie się Chrystusa z aniołami”. Rozmiar obrazu to 120 x 148 cm, olej na płótnie. Aniołowie, w żydowskich, chrześcijańskich, muzułmańskich mitologiach to bezcielesne istoty, mediatorzy między Bogiem a ludźmi.

Aniołowie znajdują się w ważnych momentach historii ludzkości, patriarchowie Starego Testamentu i prawi: Abraham, Jakub, Mojżesz, Dawid, Lot i inne postacie biblijne. W Nowym Testamencie aniołowie służą Jezusowi Chrystusowi i głoszonej im doktrynie: głoszą i wychwalają narodziny Zbawiciela, służą Chrystusowi po pokusie na pustyni, głoszą zmartwychwstanie Chrystusa i Jego wniebowstąpienie do nieba, są apostołami i świętymi, a także biorą czynny udział w przyszłym strasznym sądzie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)