Święta rodzina z sześcioma aniołami – Nicolas Poussin

Święta rodzina z sześcioma aniołami   Nicolas Poussin

Poussin więcej niż raz zwracał się do tematów związanych ze Świętą Rodziną. W trzech obrazach, które widzisz przed sobą, oprócz tradycyjnych figur Madonny, Dzieciątka Jezus i Józefa, są figury św. Anna i Jan Chrzciciel.

Sceny z życia Świętej Rodziny zyskały szczególną popularność wśród artystów w XV wieku, ale Poussinowi udało się zbliżyć do tej historii w innowacyjny sposób.

Format pionowy, który jest typowy dla obrazów tego rodzaju, zastępuje obraz poziomy, a jednocześnie osiąga niezwykły efekt. Jego płótna “Święta rodzina z sześcioma aniołami” i “Święta rodzina na schodach”, 1648, są w formacie poziomym, jednak używał Poussina i tradycyjnego formatu pionowego – jak widać z jego “Świętej rodziny”, napisanej około 1655 roku.