Madonna z Aniołami – Cimabue

Prace florenckiego mistrza Cimabue, którego twórczość związana jest z erą prorenesansu, są nieliczne. Pracował we Florencji, Pizie, Rzymie, Asyżu. J. Vasari poinformował, że Cimabue był