Madonna w ogrodzie różanym – Sandro Botticelli

Madonna w ogrodzie różanym   Sandro Botticelli

„Madonna w ogrodzie różanym” – typowa wczesna Madonna Botticelli. Pojawienie się Maryi Dziewicy organicznie łączy cechy bohaterek Filippo Lippiego i Andrei del Verrocchio, a jednocześnie odznacza się wdziękiem linearnej struktury charakterystycznej dla Botticellego już w początkowym okresie jego twórczości.

Podobnie jak u innych mistrzów Madonny, napisanych w latach 1469-1470, kompozycja jest przesiąknięta zamyśleniem i liryzmem. To samo dotyczy transferu objętości plastiku. Artysta nie jest zainteresowany odcięciem cieniowania.

Decydujący nacisk na identyfikację form, które tworzy na linii. Opisując formę, jego linia pozwala na nieregularności pod względem dokładności anatomicznej obrazu. Ale te nieprawidłowości wyjaśniają nie błędy na rysunku, ale wyraz Botticellego, który odgrywa główną rolę w jego malarstwie.

Głównym tematem pokazu dla niego nie jest świat obiektywny, ale obszar marzeń, wyobraźni.

Łuk na kolumnach, powtarzający kształt ramki na zdjęcia, otacza postać Mary siedzącej na kamiennej ławce, z Dzieciątkiem w ramionach. Botticelli zdołał przekazać objętość figury i głębię przestrzeni. Za tyłem Madonny widać ogród z kwitnącymi różami, które są jednym z symboli Matki Boskiej.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)