Madonna z Dzieciątkiem – Fra Bartolomeo

Madonna z Dzieciątkiem   Fra Bartolomeo

Fra Bartolomeo – mistrz szkoły florenckiego renesansu. Studiował u C. Rosselli, uczęszczał do warsztatu w Ghirlandaio, był pod silnym wpływem sztuki Leonarda da Vinci i Rafaela. Artysta był zwolennikiem religijnych idei Savonaroli. Pod wrażeniem go, stał się mnichem klasztoru dominikanów San Marco we Florencji.

Przez kilka lat Fra Bartolomeo nie zajmował się malarstwem, a dopiero około 1504 r. Ponownie wziął pędzel w ręce. W swoich pracach artysta stworzył wspaniałe kompozycje. Jego obrazy były spokojne i znaczące.

Mistrz organicznie doświadczył nowych zjawisk w swojej twórczości, zachowując indywidualność artystyczną. W sztuce Florencji wniósł znaczący wkład. Czasami Fra Bartolomeo nazywany jest twórcą nowego typu monumentalnego obrazu ołtarza. Fresk “Madonna i dziecko” został wykonany przez mistrza w jego klasztorze. Spokojny, szeroki sposób działania tej pracy jest typowy dla twórczości Fra Bartolomeo.

Inne słynne dzieła: “Zaręczyny św. Katarzyny”. 1512.

Galeria Akademii, Florencja; “Pozycja w grobie”, “Zmartwychwstały Chrystus i czterej ewangeliści”. Oba 1516. Palazzo Pitti, Florencja; “Pojawienie się Chrystusa do Marii Magdaleny”.

Ok 1506. Luwr, Paryż.