Ludzie tego nie wiedzą – Max Ernst

Ludzie tego nie wiedzą   Max Ernst

Ernst stworzył ten obraz, który może posłużyć za ilustrację dzieł Freuda na początku jego surrealistycznej ścieżki. Jest przesycona seksualnymi obrazami i zanurza widza w atmosferze erotycznego snu – niejasnego i nieco dziwnego. Marzenia w rzeczywistości Prace Ernsta można nazwać “najbardziej surrealistycznymi” wśród prac innych przedstawicieli tego nurtu.

Ernst najpierw próbował dać obrazy zrodzone z ciemnych głębin ludzkiej podświadomej, widzialnej powłoki. Jego obrazy z wczesnego okresu wyglądają przerażająco, niepokojąco, a czasami wręcz okropnie. A co najgorsze, czasami wydają się bardziej realne niż sama rzeczywistość.

Zagłębiając się w symbolikę Ernsta, pochłoniętą niejasnymi i bolesnymi przeczuciami, widz przestaje rozumieć, gdzie jest rzeczywistość i gdzie jest halucynacja. W późnym okresie twórczości artysta przestał “straszyć” swoich wielbicieli. Jasne, niemal romantyczne obrazy z lat 50. nie są już strasznymi snami, owocami podświadomości, ale marzeniami, fantazjami tworzonymi przez bogatą wyobraźnię.