Czarny Krzyż – Kazimierz Malewicz

Czarny Krzyż   Kazimierz Malewicz

Suprematyzm Malewicza wyróżnia szczególna miłość do prostych form geometrycznych, z których główną jest oczywiście kwadrat. Pozwala także na prostokąt, okrąg, linię i elipsę. Wszystkie figury są pozbawione objętości, kolor jest warunkowy, nie ma przywiązania do rzeczywistych obiektów.

Powszechnie używane są czarny, biały, czerwony i żółty.

Krzyż, który widzimy, składa się z czterech kwadratów, które są na sobie. W środku tworzą kolejny mały kwadrat. Kwadratowe płótno i krawędzie kwadratów! Zarówno plac, jak i krzyż są najstarszymi symbolami.

Kwadrat w wielu kulturach oznacza ziemski początek i Ziemię jako całość, cztery główne punkty, cztery żywioły i wiele innych. Jest to stabilna, stabilna forma. Krzyż symbolizował zarówno ogień, jak i jedność duchową i ziemską. Pion to niebo, poziom to ziemia.

Na przecięciu tych linii, na piątym kwadracie, możesz mentalnie umieścić osobę. W erze przedchrześcijańskiej krzyż nie nosił tak silnej formy śmierci, jak teraz, był raczej znakiem straży.

Społeczeństwo rewolucyjne odrzuciło religię. W tym przypadku naturalne wydaje się odwoływanie do przedchrześcijańskich, najstarszych symboli. Dzieje się tak nieświadomie: człowiek musi wyznaczyć swoje miejsce na świecie, aby znaleźć wsparcie.

Wydaje się, że tworzymy naszą nową sztukę, w przeciwieństwie do niczego innego, ale wszystko, co nowe, opiera się na tym, co było wcześniej, nawet jeśli zaprzecza.

Jakie znaczenie artysta włożył w swoją pracę jest nieznane. Jeśli założymy, że emocjonalnie czarny jest pokojem, punktem zerowym, śmiercią, to biały staje się aktywnością, rozwojem, życiem. Krzyż dotyka krawędzi obrazu, można go rozciągnąć daleko poza te krawędzie.

Pustka stara się uchwycić cały świat, ale jest ograniczona przez białe kwadraty i kwadratowy format obrazu.

Z tego wynika ciekawe uczucie siły i dominacji krzyża, ale dzięki formatowi i obecności bieli – pojawia się spokój i pewność siebie. Z życia przychodzi śmierć, a potem znowu – życie. Bardzo podobny do znaku nieskończoności, kosmogoniczny symbol ukazujący świat znany człowiekowi i określający jego pozycję w nim.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)