Żółto-czerwono-niebieski – Wasilij Kandinsky

Żółto czerwono niebieski   Wasilij Kandinsky

Obraz “Żółto-czerwono-niebieski” można postrzegać jako symfonię idei suprematyzmu i Bauhausu. Tradycyjnie kompozycja jest podzielona na dwie części. Pierwsza jest wypełniona geometrycznymi kształtami i jasnymi kolorami, a druga abstrakcyjnymi kształtami i ciemnymi odcieniami.

Te dwie strony pokazują różne wpływy i mają na celu zwiększenie emocjonalnego wpływu na widza.

W tym okresie twórczość Kandinsky'ego charakteryzuje się swobodą w przetwarzaniu płaszczyzn, bogactwem kolorów i odcieni – jak na tym zdjęciu, gdzie artysta ilustruje swoją różnicę od konstruktywizmu i suprematyzmu – wpływowych nurtów malarstwa w tym czasie.

Dwa metry szerokości “Żółto-czerwono-niebieski” składa się z kilku podstawowych form: pionowego żółtego prostokąta, ukośnego czerwonego krzyża i dużego ciemnoniebieskiego okręgu. Jest wiele prostych lub falistych czarnych linii, łuków okręgów, monochromatycznych okręgów i rozproszonych kolorowych szachownicy.

Ta prosta wizualna identyfikacja form i głównych barwnych mas obecnych na płótnie to tylko pierwsze wrażenie wewnętrznej rzeczywistości obrazu, którego ocena wymaga głębszej obserwacji – nie tylko form i kolorów związanych z malowaniem, ale ich korelacja, ich bezwzględna i względna pozycja na płótno, ich kombinacje i harmonia.