Kompozycja X – Wassily Kandinsky

Kompozycja X   Wassily Kandinsky

Kluczową cechą tej kompozycji jest oczywiście nieruchomy czarny ocean, na tle którego kolory i kształty powstają oddzielnie.

Kandinsky zawsze wyrażał wielki wstręt do czarnego koloru i jest bardzo symboliczne, że wybrał ten kolor jako dominujący dla tej kompozycji.

Wspaniałość tych kolorowych form prowadzi do refleksji nad formami stworzonymi przez Matisse'a dziesięć lat później. Ruch form jest wyraźnie skierowany do góry po obu stronach osi centralnej, która przecina obiekt. Postać na środku kompozycji przypomina książkę i jest umieszczona bliżej góry płótna.

Ogólnie rzecz biorąc, płótno wywołuje uczucie jakiejś zewnętrznej przestrzeni z rosnącymi w nim przedmiotami.

Czarny kolor jest najpełniejszym przejawem przeczucia nieszczęścia, uczuciem niewytłumaczalnego alarmu Taki był czas, uczucie zbliżającej się burzy. W 1939 r. Rozpoczęła się II wojna światowa.

Czarny kolor jest rozłożony na całym płótnie, jest podstawą wszystkiego, co powstaje wewnątrz, nadaje ton percepcji emocjonalnej jako całości.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)