Noc – Wassily Kandinsky

Noc   Wassily Kandinsky

Większość ocalałych dzieł okresu Kandinsky'ego z lat 1900-1908 zaprojektowano w stylu impresjonistycznym. Są w dużej mierze drugorzędne, a nie szczególnie interesujące. Dotyczy to jego obrazów olejnych.

Ale oprócz tego Kandinsky stworzył w tym okresie kilka prac, w których nakreślono kierunek jego przyszłych poszukiwań rewolucyjnych.

Prace te obejmują wiele obrazów na temat folkloru. Są napisane w temperie. Są one połączone z rycinami z tego samego okresu.

Artysta opanował technikę grawerowania w Monachium, kiedy studiował u Franza von Stucka. Prace te wyróżniają się wyobrażeniami i pedałowaną stylizacją.

„Noc” z 1903 r. Jest typowym przykładem tej pracy. Za pomocą plam o płaskim kolorze przedstawia się tutaj postacie w narodowych strojach rosyjskich. Gładkie, kręte linie ukazują głęboki wpływ, jaki idea „art nouveau” miała na artystę w tym okresie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)