Małe zdjęcie z żółtym – Wasilij Kandinsky

Małe zdjęcie z żółtym   Wasilij Kandinsky

Obraz ten odnosi się do późnych improwizacji, w których obiektywność jest praktycznie nieobecna. To jest czysta abstrakcja. Został napisany w Monachium na krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej, co zmusiło artystę do powrotu do Rosji.

Krytycy sztuki lubią mówić, że narastająca niestabilność polityczna okresu przedwojennego i przeczucie katastrofy nie mogły wpłynąć na pracę artysty. Rzeczywiście, Sąd Ostateczny i Apokalipsa są częstym spiskiem dzieł z okresu przedwojennego Kandinsky'ego. Istnieje uzasadniona opinia, że ​​słynna “Kompozycja nr 7” jest w rzeczywistości kwintesencją kilku poprzednich prac, w tym na tematy apokaliptyczne i biblijne.

Być może mają rację.

W tym emocjonalnym wirowym kolorze można odczytać przeczucie wojny. A ty możesz i przeczucie miłości. Co na przykład oznacza pojawienie się w nazwie “Żółty”? A kto może wiedzieć, co dzieje się w duszy artysty, nawet jeśli cały świat leci w otchłań?

Często nawet on sam nie będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie.