Improwizacja – Wassily Kandinsky

Improwizacja   Wassily Kandinsky

„Improwizacja 28”. Głównym tematem pracy jest krucjata przeciwko tradycyjnym wartościom estetycznym i marzenie artysty o lepszej, bardziej duchowej przyszłości dzięki transformującej mocy sztuki.

Kandinsky za pomocą schematyzowanych środków przedstawia katastrofalne wydarzenia z jednej strony płótna i raj duchowego zbawienia z drugiej. Na przykład obrazy łodzi i fal są globalną powodzią, węże i armaty pojawiają się po lewej stronie, podczas gdy jasne słońce i świąteczne świece pojawiają się po prawej stronie.

Artysta starał się wyrazić stan wewnętrzny i dynamikę powstającego XX wieku. Rewolucja w umyśle artysty spowodowała odkrycie naukowe na temat rozkładu atomu. Kandinsky napisał: „odbijało się echem we mnie jak nagłe zniszczenie całego świata.

Nagle zawaliły się grube sklepienia.

Wszystko stało się złe, chwiejne i miękkie. Nie zdziwiłbym się, gdyby kamień wzniósł się w powietrze i rozpuścił się w nim. Nauka wydawała mi się zniszczona: jej główną podstawą było tylko złudzenie, błąd naukowców… którzy szukali prawdy dotyku, a w ich ślepocie zabrali jeden podmiot za drugim.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)