Kompozycja VII – Wassily Kandinsky

Kompozycja VII   Wassily Kandinsky

Kompozycja, napisana w najbardziej owocnym okresie twórczości, przesiąknięta jest apokaliptycznym i eschatologicznym nastrojem.

Skręcony huragan kolorów i kształtów pozwala nam rozważyć “siódmą” kompozycję jednego z najbardziej złożonych dzieł Kandinsky'ego.