Wspaniałe trofeum – William Turner

Wspaniałe trofeum   William Turner

Pierwszy znaczący sukces przyniósł Turnerowi akwarele. Prawdopodobnie mógł pozostać kwitnącym malarzem akwareli na zawsze, gdyby nie jego żarliwe pragnienie zdobycia uznania w kręgach akademickich. Turner opanował technikę akwareli, studiując prace Johna Cozensa w “Szkole Monroe”.

Dziesiątki wyróżniono za jego zdolność do przekazywania innego nastroju w krajobrazie. Ta technika była kluczem w pracy Turnera. Cozens jest właścicielem wielu interesujących odkryć technicznych – w szczególności odkrył, że można malować akwarelą na ciemnym papierze, a jednocześnie budować ton od ciemnego do jasnego w taki sam sposób, jak podczas pracy z olejem.

Przed nim artyści akwareli używali wyjątkowo lekkiego papieru, który często świecił przez przezroczystą farbę. Pokazano tutaj dwa akwarele Turnera – “The Brilliant Trophy” i “The Rooster”.