Wspaniałe źródło (Sweet Dreams) – Paul Gauguin

Wspaniałe źródło (Sweet Dreams)   Paul Gauguin

Druga nazwa obrazu – “Cudowne źródło”, tradycyjnie zachowana w Rosji, sięga do katalogu wystawy-sprzedaży Gauguin 1895, która prawdopodobnie została skomponowana przez samego artystę. Imię tahitańskie wpisane na płótno między nimi jest tłumaczone inaczej.

Georges Wildenstein interpretuje to jako “radość odpoczynku”. Bougie i Dani-Ellsson zaproponowali bardziej precyzyjne opcje: Sweet Dreams lub Sweet Dreams. Obraz odnosi się do okresu pomiędzy dwoma pobytami Gauguina na Tahiti. .

Richard Field zasugerował, że rzeźba podwójnego bóstwa tahitańskiego reprezentuje najwyższego boga Taaroa i jedną z jego żon. Obrazem, na którym Gauguin najbardziej polegał podczas tworzenia “Cudownej wiosny”, był “Kobiety nad rzeką”. Płótno powstaje w sposób raczej impresjonistyczny, którego artysta odmówił, przechodząc do stylizowanych uogólnień syntetycznej kompozycji nasyconej religijnymi ideami o szczególnym charakterze.

Potrzeba wyrażenia tych idei doprowadziła do włączenia w krajobraz podwójnego bożka i umieszczenia na pierwszym planie Maryi Dziewicy i Ewy z jabłkami, przedstawionych w postaci taityanów.