Dante i Beatrice – William Blake

Dante i Beatrice   William Blake

To zdjęcie, malowane tuszem i akwarelą, jest częścią dużego cyklu, który Blake pracował nad zachodem słońca. Blake był bardzo uhonorowany przez Dantego, uważał go za “jednego z największych spirytystów”.

W swoim wierszu, prowadzącym czytelnika przez piekło i czyściec do raju, Blake widział drogę duszy ludzkiej od grzechu i ciemności – do światła i czystości. Podczas tej podróży Dante, w towarzystwie Virgila, spotyka swoich współczesnych, ludzi z odległych epok i fikcyjnych postaci. W końcu widzi Beatrice, swoją “Piękną Panią”. Obraz Blake'a ilustruje pierwsze spotkanie Dantego i Beatrice

Trzeba powiedzieć, że mistrz starał się zilustrować wiersz Dantemu jak najdokładniej i przedstawić wszystko, o czym wspomniał poeta. Jednak w niektórych szczegółach nadal pozwala sobie na “artystyczne swobody” i odstępstwa od tekstu. Niemniej jednak udało mu się w bardzo wyrazisty sposób przekazać rozkosz – i jednocześnie zamieszanie – że Dante doświadczył podczas spotkania z Toa, którego uwielbiał