Wspaniałe godziny księcia Berry. Lipiec Reaping Sheep – Brothers Limburg

Wspaniałe godziny księcia Berry. Lipiec Reaping Sheep   Brothers Limburg

Miejscem jest Chateau de Claix w Poitiers, posiadanie księcia. “Wspaniały horoskop” jest pomnikiem sztuki odchodzącej jesieni średniowiecza i jest znakiem nadchodzącej postawy renesansowej.

Oznaki wczesnego renesansu północnego w tej pracy: nowe podejście do świata, zwrócenie uwagi na przekazywanie konkretnych szczegółów życia, kostiumu, życia, a także pokazanie wszystkich elementów w ich związku, praca ze środowiskiem przestrzennym, perspektywą, trójwymiarową konstrukcją, kompetentną anatomią, próbą przedstawienia realnego pejzaże, odrzucenie ozdobnych tła.