Inspiracja – Gustave Moreau

Inspiracja   Gustave Moreau

Tradycyjnie akwarela była uważana za “niski gatunek”, ale od około połowy XIX wieku była traktowana poważniej.

W swoich wczesnych latach Moreau używał akwareli tylko do wstępnych szkiców do dużych obrazów, które byłyby malowane w oleju. Jednak w latach 60. XIX wieku zainteresował się akwarelą, ponieważ ta technika pozwala artyście stworzyć przezroczysty, żywy kolor i stopniowo Moreau zaczął wystawiać akwarele jako niezależne prace.

To właśnie akwarelą Moreau napisał kilka swoich słynnych scen mitologicznych, biblijnych i historycznych, w tym “Edyp i Sfinks”, 1861.

Niektóre akwarele artysty, jak na przykład “Phaeton”, osiągnęły metr wysokości i ponad pół metra szerokości. Inne akwarele były małe, np. “Inspiracja”. Umiejętność arystokratów moro najwyraźniej przejawiała się w serii ilustracji do bajek La Fontaine.

Wśród nich była “Żaba, która chciała zobaczyć króla” – niesamowite dzieło elegancji i dokładności obserwacji.