Portret Katarzyny Iwanowicz Molczanowej – Dmitrij Lewicki

Portret Katarzyny Iwanowicz Molczanowej   Dmitrij Lewicki

W portrecie przestrzeń Molchanova jest budowana za pomocą dwóch nadchodzących przekątnych. Pierwszą rolę pełni oświetlona postać dziewczyny siedzącej na pierwszym planie z prawą nogą rozciągniętą do przodu. Z ciemności spotykają się ukośne plisy spódnicy kozackiej.

Najjaśniejsza część draperii znajduje się w prawym górnym rogu obrazu: stamtąd, wzdłuż wypukłych krawędzi fałd, promienie światła przesuwają się w kierunku figury, tak jakby wskazywała na widza. Lewa ręka trzymająca książkę i prawa ręka Molchanovej, uniesiona w określonym geście wskazującym, tylko wspierają całkowitą lekkość sukienki, odróżniają ją od ogólnego ciemnego tła obrazu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)