Portret młodego mężczyzny na obrazie św. Sebastiana – Antonio Boltraffio

Portret młodego mężczyzny na obrazie św. Sebastiana   Antonio Boltraffio

W obrazie Boltraffio “Portret młodego mężczyzny w obrazie św. Sebastiana” renesansowe idee o człowieku są w pełni ucieleśnione. W modelowaniu twarzy, zacienionym przez mgłę przezroczystego światła i cienia, zauważalny jest wpływ Leonarda da Vinci, w którego warsztacie w Mediolanie Boltraffio długo studiował i pracował.

Portret przedstawia świeckiego młodego człowieka, tylko strzałka wskazuje chrześcijańską historię męczeństwa – atrybut świętego Sebastiana.

Kompozycja obrazu, trzy czwarte obrotu figury, wygląd modelu, skierowane bezpośrednio na widza – wszystkie te cechy były charakterystyczne dla pracy Leonarda.

W przekazywaniu cech użył znanej techniki odbioru sfumato, w której subtelne przejścia stopniowania światła i cienia dawały pewną nieuchwytność i zmienność ekspresji twarzy, podkreślając w ten sposób złożoność świata duchowego osoby ludzkiej.