Odpoczynkowy żołnierz – Michaił Larionow

Odpoczynkowy żołnierz   Michaił Larionow

Obraz „Odpoczynek żołnierza” – płótno programowe, część tzw. seria żołnierzy Larionow. W czasie pisania artysta często podróżował do obozów. W tym czasie był bardzo zainteresowany amatorskimi rysunkami, które zakrywały ściany koszar.

Zwykle żołnierze przedstawiali kobiety i konie, towarzysząc frywolnym podpisom.

Obraz został namalowany w prymitywnym stylu, do którego zwrócił się Larionow, doświadczając wpływu fowizmu i sztuki naiwnej.

Krytycy jednoznacznie spełnili ten obraz, a mianowicie, ze szczerym zdumieniem, a nawet wrogością: „Odpoczywający żołnierz” jest napisany w ten sposób: siedzi, a obok kładzie osobno dolną część ciała, nogi „lub” Absolutnie nieudany „Odpoczynkowy żołnierz”, przedstawiony z wypaczonymi nogami i leżący przy ogrodzeniu, poplamiony napisami.

Sam Larionow ironicznie porównał swojego „żołnierza” z „odpoczynkiem Wenus”. Ironia, która wyraża się w nienaturalności jego postawy, mówi o odpowiednim stosunku autora do współczesnej rzeczywistości, a mianowicie zaprzeczeniu wartościom kultury przeszłości. Celowe zaniedbanie uderzenia i kolorów, które są dalekie od doskonałej palety, jak również prostota fabuły potwierdzają zaniedbanie klasycznych kanonów i chęć zatwierdzenia nowego.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)