Chłopski lunch – Michaił Szibanow

Obrazy “Obiad chłopski” i “Obchody umowy weselnej” nie tylko mają oczywistą wartość artystyczną, ale są też wyjątkowe ze względu na czas na przedstawiany temat –