Chłopski lunch – Michaił Szibanow

Obrazy „Obiad chłopski” i „Obchody umowy weselnej” nie tylko mają oczywistą wartość artystyczną, ale są też wyjątkowe ze względu na czas na przedstawiany temat –