Portret cesarza Karola V – Petera Rubensa

Portret cesarza Karola V   Petera Rubensa

Podczas gdy Rubens był malarzem dworskim Vincenzo Gonzagą, księciem Mantui, został wysłany na misję dyplomatyczną do Hiszpanii.

Było to prawdopodobnie pierwsze spotkanie Rubensa z silną i wspaniałą pozycją dynastii Habsburgów i władców Habsburgów. Szanował Carlę V jako założycielkę imperialnej i dynastycznej władzy tej rodziny.