Portret G. S. Volkonsky – Vladimir Borovikovsky

Portret G. S. Volkonsky   Vladimir Borovikovsky

Istnieje kilka wariantów portretu G. S. Volkonsky'ego autorstwa Borovikovsky'ego: Muzeum Sztuki Tula; Kijów, Muzeum Sztuki Rosyjskiej; Rzym, kolekcja Basil Lemmerman – miniaturowa kopia na kości słoniowej. Galeria Obrazów Pskowskiego Muzeum-Rezerwatu, Psków, ul. Niekrasow