Portret Jose Torres – Salvador Dali

Portret Jose Torres   Salvador Dali

Jedna z pierwszych prac Salvadora Dali “Portret Jose Torresa” nie została napisana w sposób surrealistyczny, tak charakterystyczny dla dzieł artysty z lat 20. XX wieku. Nadal w pracach.

Kurtka Torres dołączona do ikony w postaci katalońskiej flagi narodowej. Dali przywiązywał wielką wagę do swojego katalońskiego pochodzenia, potwierdzenie tego można znaleźć w wielu jego pracach, na przykład w The Discovery of America Columbusa.

“Portret Jose Torresa” odznacza się niewielkim wpływem kubizmu, zauważalnym w pisaniu głowy i ramion. Zwróć uwagę na inne ciekawe szczegóły: cechy Jose. Jego czoło wydaje się nienaturalnie szerokie, nieproporcjonalne do oczu, co przypomina dzieło Amedeo Modiglianiego, zwłaszcza portret hiszpańskiego artysty Juana Grisa.