Portret Gali – Salvador Dali

Portret Gali   Salvador Dali

Obraz jest również znany jako “Angelius Gali”; na ścianie wisi wariacja na temat “Angelius” Millet, który był obsesyjnym wrażeniem Dali. Dwie postacie w pokoju – to oczywiście Gala z twarzy i z tyłu – są porównywane w mniej więcej takich samych pozach jak chłopi na zdjęciu Milleta.

Jednak sam obraz jest bezlitośnie zniekształcony przez rękę Dali: stawia chłopów w taczce i zmienia postawę kobiety, wzmacniając podobieństwo do atakującej modliszki, którą artysta widział w oryginale; ona przyjdzie razem z mężczyzną, a następnie pożre go.

Natomiast obraz Gali jest spokojny i spokojny, co prawdopodobnie odzwierciedla przekonanie Dalego o jej zbawiennej roli w zwalczaniu nieszczęść seksualnych i szaleństwa, które go dręczyły.