Gala i Angelius Millet tuż przed rozpoczęciem stożkowej anamorfozy – Salvador Dali

Gala i Angelius Millet tuż przed rozpoczęciem stożkowej anamorfozy   Salvador Dali

W tej fascynującej psychodramie uśmiechniętej, modnie ubranej Gali przeciwstawia się zniekształcona postać Lenina, przywódcy rewolucji rosyjskiej. Maksym Gorki, którego imię jest związane z bolszewikami, podsłuchuje, nie zwracając uwagi na homara siedzącego na głowie.

Wydaje się, że Dali postrzegał Lenina jako “obraz ojca”, a zatem wizerunek wroga i podlegający śmieszności. Gala jest tutaj w roli triumfującego wyzwoliciela. Obraz nad drzwiami to “Angelius” Jeana-François Milleta, typowy obraz cnoty i pobożności chłopskiej.

Stał się obsesją Dali, która obdarzyła go treściami erotycznymi.

Tutaj “Angelius” mniej więcej odpowiada obrazowi Milleta; później przejdzie w ręce Dali liczne metamorfozy.