Benvenuto Cellini i Jupiter – Salvador Dali

Benvenuto Cellini i Jupiter   Salvador Dali

Benvenuto Cellini był włoskim jubilerem, rzemieślnikiem, żołnierzem, muzykiem, malarzem, a nawet rzeźbiarzem XVI wieku. Wniósł poważny wkład w styl manieryzmu. Dali zilustrował publikację swojej biografii w 1946 roku.

Artysta bardzo interesował się sztuką klasyczną i architekturą Włoch, co wynikało głównie z jego wizyty w tym kraju. W 1949 r. Napisał “Rzym”.

Oprócz twórczości Salvadora Dali twórcza praca Cellini wpłynęła na innych mistrzów różnych gatunków. Odniesienie do Benvenuto można znaleźć w Shagreen Skin Balzaca, w powieści Hesperides Jabłka, Intentional Delay i innych pracach.