Madonna z Port Ligata – Salvador Dali

Madonna z Port Ligata   Salvador Dali

Wojna całkowicie zmieniła umysł ateisty Dali. Artysta stał się wierzącym, który nie zawiódł się nad jego twórczością. Tak więc w pracach mistycyzm i motywy chrześcijańskie zaczęły się łączyć w dziwaczny sposób.

Malarz stworzył dwie wersje obrazu “Madonna z Port-Ligata”.

Pewien rodzaj tych kompozycji, Dali, sprawił, że płótno malarza Franciszka z epoki Piero świętych i księcia Urbine. Autorka podaje Maryi Dziewicy cechy swojej małżonki Gali. Nie wiadomo, jak zareagował na to papież Pius XII, ale przyjął pierwszą wersję dzieła.