Portret dżentelmena – Jean Antoine Vatto

Portret dżentelmena   Jean Antoine Vatto

Malarstwo francuskiego artysty Antoine Watteau “Portrait of the beau”. Rozmiar obrazu to 130 x 97 cm, olej na płótnie. Obraz jest również znany jako “Portret dżentelmena”.

Cavalier, w średniowieczu – członek zakonu rycerskiego; rycerz; tytuł szlachecki we Włoszech i Hiszpanii. W czasach renesansu i późniejszych słowo cavalier zaczęło być używane w znaczeniu semantycznym konkurenta.

W Anglii, pod panowaniem dżentelmenów, wszyscy właściciele ziemscy, którzy nie należą do najwyższej arystokracji, jak również lekarze, prawnicy, księża i ogólnie ci, którzy mają stopień naukowy, są rozumiani. Najwyższą klasę szlachty tworzy monarcha w dziedzicznych baronetach i posiadaczach rozkazów.

Ulubione angielskie wyrażenie “gentleman” oznacza w przybliżeniu osobę z wykształceniem i przyzwoitymi manierami, zarabiającą pieniądze na życie nie za pomocą pracy ręcznej lub drobnego handlu.