Ołtarz św. Sebastiana – Hans Baldung

Ołtarz św. Sebastiana   Hans Baldung

Niemiecki malarz i grafik Hans Baldung pracował w warsztacie Dürera i doświadczył jego wpływu. Napisał serię obrazów przedstawiających akty ukazane w pełnym rozwoju. Obraz Hansa Baldunga przypomina dzieła mistrzów włoskiego renesansu, ale ma wewnętrzną sztywność sztuki północnoeuropejskiej.

Moralizowanie Baldung na temat słabości ludzkiego ciała znalazło wyraz w jego fascynacji fabułą “Dziewczyny i śmierci”. Hans Baldung malował także sceny biblijne w mistycznych nastrojach.

W ostatnich latach życia Baldung odkrył zainteresowanie obrazem nagiego ciała ludzkiego. Głównym dziełem artysty jest ikonostas katedry we Fryburgu. Na rysunkach i drzeworytach Baldunga stworzono specjalny sposób przekazywania światła i cienia przez kontrast jasnych świateł.