Roztropność (Kobieta z lustrem i wężem) – Hans Baldung

Roztropność (Kobieta z lustrem i wężem)   Hans Baldung

Hans Baldung Green jest niezwykle osobliwym mistrzem, w którego dziełach elementy renesansowe są misternie splecione ze średniowieczną symboliką, fantazją i elementami pojawiającego się manieryzmu, kierunkiem artystycznym, który rozwinął się w Niemczech w latach reakcji, która nastąpiła po stłumieniu wojen chłopskich.

Malarstwo średniowieczne w ogóle jest pełne symboliki, co było jasne dla współczesnych. Renesans przyniósł sztuce starożytność i pojawiło się wiele dzieł sztuki o cnotach i wadach. Często byli przeciwni.

Wiele prac poświęcono właśnie cnotom.

Obraz „Roztropność” Hansa Baldungi Greena – alegoria roztropności. Artystka jest piękną, młodą, nagą kobietą, która stopą nad Wężem, która, jak wiecie, przekonała Ewę do popełnienia grzechu pierworodnego. Cnota nigdy na to nie pozwoli.

Mocne i poważne spojrzenie, zanurzenie się w sobie, umiejętność radzenia sobie z własnymi namiętnościami i przewagę nad nimi – to Roztropność w interpretacji słynnego niemieckiego artysty.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)