Dziewczyna i śmierć – Hans Baldung

Temat życia i śmierci był również bardzo ważny dla średniowiecznego człowieka, ponieważ okresowo w Europie wybuchały straszliwe epidemie zarazy. Powstały nagle, a zamożne miasto zamieniło

Ołtarz św. Sebastiana – Hans Baldung

Niemiecki malarz i grafik Hans Baldung pracował w warsztacie Dürera i doświadczył jego wpływu. Napisał serię obrazów przedstawiających akty ukazane w pełnym rozwoju. Obraz Hansa

Trzy Gracje – Hans Baldung

Jeden z najlepszych obrazów Baldunga – „Trzy Gracje” – tkwi w uroku prostoty, bajeczności i czystości. Baldunga interesuje się transmisją kontrastów gęstej, ciemnej nocy lasu

Portret Jacoba von Morsperg – Hans Baldung

Dla rozwoju realistycznych tendencji malarstwa niemieckiego w drugiej połowie XV wieku, związek między poszczególnymi artystami i sztuką holenderską, który jest bardziej ukierunkowany na ich zaawansowane

Ołtarz Jana – Hans Baldung

„Ołtarz Jana” przedstawia scenę chrztu Jezusa Chrystusa w wodach Jordanu. Obrzęd chrztu prowadzi Jan Chrzciciel w towarzystwie dwóch aniołów. Z góry ta scena jest błogosławiona

Seven Ages Women – Hans Baldung

Na obrazie Baldunga ta ostatnia strona jego pracy przejmuje kontrolę. Jego głównym dziełem malarskim jest duży, złożony ołtarz katedry we Freiburgu, wciąż stosunkowo spokojny, z

Święty Sebastian – Hans Baldung

Ołtarz „Święty Sebastian”. Na środkowym panelu ołtarza Hans Baldung Greene przedstawia św. Sebastiana, zastrzelonego przez dwóch łuczników, a sam Green jest w tym czasie za

Trzy wieki człowieka – Hans Baldung

W obrazie „Trzy wieki człowieka” cztery figury przedstawiają alegorię trzech cykli wiekowych, trzech etapów ludzkiego życia. Śmierć jest przedstawiona jako szkielet z klepsydrą w ręku.

Dwie czarownice – Hans Baldung

Słynny obraz Hansa Baldunga Greena „Dwie czarownice” lub „Dwie czarownice wysyłające złą pogodę”. Przybyli czarownicy na kozła, którzy położyli się między nimi. Z pomocą zaklęć

Piram i Thisbe – Hans Baldung

Niezwykle interpretowany Baldung Green popularny w sztuce niemieckiej XVI wieku. historia Pyramusa i Thisby opowiedziana przez Owidiusza w Metamorphoses. W przeciwieństwie do swoich współczesnych, którzy

Ewa, wąż i śmierć – Hans Baldung

Hans Baldung Green jest niezwykle osobliwym mistrzem, w którego dziełach elementy renesansowe są misternie splecione ze średniowieczną symboliką, fantazją i elementami pojawiającego się manieryzmu, kierunkiem

Wenus i Kupidyn – Hans Baldung

Podczas pierwszych dwóch dekad swojej pracy Baldung nie zwrócił się do starożytnych przedmiotów. Jedną z pierwszych starożytnych bohaterek była Wenus na obrazie „Wenus i Kupidyn”.