Madonna Burmistrz Meyer – Hans Holbein

Madonna Burmistrz Meyer   Hans Holbein

Ten słynny obraz ołtarzowy został napisany przez Holbeina na zlecenie byłego mieszczanina z Bazylei Jacoba Meyera. Ten typ ołtarza znany jest w Niemczech jako “Schutzmantelbild” – wynika to z faktu, że Maryja Dziewica w tym przypadku obejmuje osłoną darczyńców, którzy zamówili obraz.

W Anglii takie obrazy ołtarzowe są nazywane “Dziewicą Merkurego” lub “Dziewicą litości”. W europejskiej sztuce XIII-XIV wieku artyści dość często malowali tę fabułę, ale wspaniałe dzieło Holbeina wyraźnie wyróżnia się na tle ogólnym. Zdjęcie po lewej pokazuje klienta, Jacoba Meyera, wraz z jego synami, już nieżyjącego do czasu jego utworzenia.

Pierwsze i drugie żony Meyera i jego córki Anny zostały zamrożone na kolanach po prawej stronie figury Dziewicy Maryi.

Badania rentgenowskie odnotowały kilka poważnych korekt i “korespondencji” – naukowcy zakładają, że obraz rozpoczęty w 1526 r. Został ukończony po powrocie artysty do Bazylei z Londynu w 1528 r.