Latający demon – Michaił Vrubel

Latający demon   Michaił Vrubel

Podobnie jak wiele dzieł mistrza, obraz pozostał niedokończony. Mistrz pracował dobrze na tle, które jest typowym krajobrazem kaukaskim. Jeśli chodzi o samą postać demona, jest ona tak szkicowa, że ​​pomysł autora można odgadnąć tylko w ogóle.

Praca utrzymana jest w surowym kolorze brązowych i siarkowych odcieni. Atmosfera niepokoju i zbliżającej się tragedii stworzonej przez autora. Demon porusza się po wąskiej przestrzeni między niebem a ziemią. Jest już ograniczony w ruchu, a przed nim zostanie całkowicie pokonany.

Tekstura fałd ubioru bohatera jest znakomicie przekazana, ale kontury ciała są tylko zarysowane schematycznie.

Mistrz starał się osiągnąć harmonię między postacią demona a otaczającym go krajobrazem. Dla artysty demon jest symbolem sprzeciwu wobec wszystkiego, buntu i odważnej ochrony swoich przekonań, w przeciwieństwie do wszystkich autorytetów. Wolność – główna rzecz dla mistrza w jego bohaterze.

Brązowe odcienie – nawiązanie do upierzenia orła.

Przyczyny, dla których autor pozostawił dzieło niedokończone, pozostały nieznane. Być może mistrz nie znalazł wystarczająco głębokiego pomysłu na płótno lub uważał fabułę za raczej uproszczoną. Wiadomo, że za rok artysta powróci do wizerunku upadłego anioła.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)