Jakub Dolgorukow, zrywając dekret królewski – Michaił Kozłowski

Jakub Dolgorukow, zrywając dekret królewski   Michaił Kozłowski

Wysokie idee patriotyzmu i obywatelstwa, które karmiły wczesny klasycyzm w rosyjskiej rzeźbie, ucieleśniały nie tylko obrazy starożytnej historii i mitologii. Kozlovsky zwrócił się do przeszłości Rosji, do bohaterów narodowych. Tworząc obraz Jakuba Dolgorukowa, rzeźbiarz starał się ukazać bohatera, obdarzonego cechami duchowej szlachetności i wytrzymałości moralnej.

Według legendy “przyjaciel prawdy” Dołgoruky, zasiadający w Senacie, nie chciał poddać się cesarskiemu dekretowi pogarszającemu życie ludzi. Jakow Dołgorukow, z płonącą pochodnią i skalą sprawiedliwości w rękach, uosabia bezkompromisową determinację. U jego stóp – naruszył symbole zła i udawania.

Jakow Fedorowicz Dolgoruky, uczestnik kampanii krymskiej i azowskiej Piotra I i wojny północnej.