Odpoczynkowy żołnierz – Michaił Larionow

Obraz „Odpoczynek żołnierza” – płótno programowe, część tzw. seria żołnierzy Larionow. W czasie pisania artysta często podróżował do obozów. W tym czasie był bardzo zainteresowany

Kogut i kurczak – Mikhail Larionov

Artysta Michaił Larionow był bystrym, optymistycznym i niezwykłym człowiekiem. Postrzegał rzeczywistość pod swoim szczególnym spojrzeniem i złożoną perspektywą. Przejawiało się to zarówno w życiu, jak