Madonna Doni – Michelangelo Buonarroti

Madonna Doni   Michelangelo Buonarroti

Na początku XVI wieku Angelo Doni nakazał mistrzowi zobrazować “rodzinę świętych”, aby w przyszłości przedstawić ją swojej żonie. Mistrz używał do oprawiania okrągłej ramki.

Madonna Doni obejmuje Dziewicę Maryję, św. Józefa, Dzieciątko Jezus i Jana Chrzciciela. Za nimi jest pięć nagich postaci męskich.