Wyjście Chrystusa z uczniami z Ostatniej Wieczerzy w Ogrodzie Getsemane – Nikolay Ge

Wszyscy siedzieli w głębokim smutku i milczeniu. W nocy, od czwartku do piątku, Jezus z jedenastoma uczniami udał się do Ogrodu Getsemani, położonego u stóp Góry Oliwnej. Tymczasem Judasz spieszył się już do domu arcykapłana Kajfasza…

25 lat po stworzeniu „Ostatniej Wieczerzy” artysta Nikołaj Nikołajewicz Ge napisze kolejny obraz, będący jego bezpośrednią kontynuacją, „Wyjście Chrystusa z uczniami z Ostatniej Wieczerzy w Ogrodzie Getsemane”.

„Oto nadchodzi godzina i już dotarło, że rozproszysz każdego w swoim kierunku i zostawisz Mnie samego” – napisano w Ewangelii Jana. Ale jak ucieleśnić ten dramatyczny moment samotności i przeczucia zagłady w malarstwie? Wyobraźnia artysty malowała Chrystusa z rozbitymi rękami, z wyrazem rozpaczy na twarzy… Ale tak nie było. Wyraża uczucie przytłaczającej niepewności w zimnych, „żałobnych” kolorach płótna, w wymiarowym bieżniku postaci znikających w ciemności.

Powolny rytm procesji pogrzebowej, umiejętnie przekazany, wymownie przypomina, że ​​nie ma wyjścia z błędnego koła. Ciemne kolory obrazu trafnie i emocjonalnie oddają samotność Chrystusa, wciąż otoczoną przez ludzi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)