Pozycja Chrystusa w grobie – El Greco

Pozycja Chrystusa w grobie   El Greco

“Pozycja Chrystusa w trumnie” szczotkuje Domenico Theotokopuli, później nazywanego El Greco, jednego z niewielu zachowanych dzieł wczesnego okresu mistrza. Powstał w czasie studiów na Krecie lub wkrótce po przybyciu do Wenecji. Zgodnie z prawem jest uważana za jedną z najlepszych prac El Greco z tego okresu.

Wiele w tej pracy El Greco zapożyczył z włoskich wrażeń, na przykład żałobne postacie trzech Mari przypominają “Pogrzeb” Parmigianina, włoskiego manierysty, który jest typowy dla kreteńskich i weneckich okresów jego pracy, podczas gdy po pracy w późnobizantyjskiej tradycji zaczął odchodzić od podążaj za tradycyjnymi wzorami.

Według tekstów Ewangelii Maria Magdalena i Maria Iosijewa były obecne podczas pochówku Chrystusa przez Józefa z Arymatei, a Nikodem, który przyniósł ostry balsam, aby namaścić ciało Pana, jest również wspomniany w Ewangelii Jana.